divendres, 28 de novembre de 2008

Anem al Festival Internacional de Cinema del Sàhara

Benvolguts Socis,
Com a President de l´Associació Cultural Gent de Cinema us vull comunicar que dintre de les Activitats per a 2009 ha estat inclosa la possibilitat d'assistir al Festival Internacional de Cinema del Sàhara - FISAHARA
L'assistència al Festival pot realitzar-se de dues formes diferents: - La primera d'elles, la més activa, és prendre part en l'Organització del Festival, les possibilitats van des d´ organitzar tallers relacionats amb l'Audiovisual fins a ajudar com voluntari en l'equip de producció del Festival. - La segona és mes turística i seria l'assistència al Festival com observador.
La nostra Associació esta estudiant la possibilitat de portar a terme un taller de projecció amb la finalitat d'ensenyar a projectar pel·lícules en 35 m/m. Independentment es poden realitzar tallers de ràdio, so, guió, producció, càmera o qualsevol altra idea que pugui sorgir en aquest àmbit. Existeix un taller de càmera però atès que és el més sol·licitat l'organització del Festival acceptaria la creació d'un segon taller si algú de nosaltres se sent capaç.
Evidentment l'assistència al Festival no implica l'obligació de formar part en cap activitat pel que pot ser (tal com hem dit) tan sol com assistent per a conèixer-lo, viure'l i gaudir-lo de prop.
El preu del viatge és de 600 euros per persona, és bàsicament el cost de l'avió, la sortida és des de Madrid (no esta inclòs el desplaçament des de Barcelona), l'estada es dóna en cases de les famílies d'acollida.
Les dates són les següents, hi ha dues opcions (el preu és el mateix per a amb dues opcions)
Opció A, Del 4 al 10 o al 11 de Maig, pendent de confirmar el vol de retorn. De Dilluns a Diumenge o Dilluns
Opció B, Del 6 al 10 de Maig. De Dimecres a Diumenge
El Visat ho fa l'organització del Festival i és Visat de grup.
La nostra idea com Associació és poder tenir la possibilitat a posteriori de col·laborar a la difusió d'aquest Festival i especialment a la situació en la qual viu el poble Saharauí mitjançant la realització d'algun esdeveniment que mostri tant fotografies com material audiovisual.
La realització dels tallers s'efectua en aules condicionades de les escoles properes.
Les projeccions són al llarg de tota la jornada, durant el dia en una sala tancada i a la nit a l'aire lliure. Donada la complexitat d'aquesta activitat i amb el la fi de poder fer una previsió us agrairé a tots aquells que estigueu interessats ens ho feu saber com més aviat millor reexpedint aquest mail una vegada hàgiu emplenat el qüestionari més baix detallat.
Una forta encaixada,
Paco García
President Associació Cultural Som Gent de Cinema

Podeu veure aquest link
http://uk.youtube.com/watch?v=vTPSKnrReZI

dimarts, 25 de novembre de 2008

Acta de l’Assemblea General Ordinària de l’Associació Som Gent de Cinema

Celebrada el dia, 21/11/2008 a les 20.30h

Sota la presidència de Francisco Garcia, hi assisteixen els Srs/es:

Junta Directiva
Consol Berbel(Vicepresidenta)
Josep Vilella(Tresorer)
Pere Aumedes(Vocal)
Rafael de Cózar(Vocal)
Cristina Guzman(Vocal)
Joan Herbera(Vocal)
Josep Mª Pallàs (Vocal)
Josep Xarnac(Vocal)

Socis
Cristina Comas
Victor Sahún
Angels

Excusen l’ assistència els Srs/es:
Anna Giralt(Secretària)

Comença la reunió en segona convocatòria a les 20.30h amb l’agraïment per part del President a tots/es per la seva assistència així com a ACEC per la cessió de l’oficina per aquesta primera reunió. Explica que s’ha fet molta feina durant aquest primer any i que hi ha molts projectes de futur, col.laborar amb Festival Internacional del Sahara, sopar d’entrega de premis i Exposicions. Dóna la seva aprovació a les comptes i explica que està en mans d’un assessor el tema de l’Iva. Indica que aquest any l’entrega de premis no tindrà el condicionant de l’edat, es seguiran altres criteris però sempre com a Dedicació al Cinema.


Temes presentats

1.- Resum activitats 2008

El Sr.Rafael de Cózar exposar en un powerpoint les activitats fetes durant l’any 2008, veiem fotos del sopar d’entrega de premis i es fa una explicació de com va anar tot per les persones que no van poder venir. A continuació es projecten fotos de la sortida del paintball, partides, dinar i sorteig d’un Ipod. Després l’assistència d’una representació de la Junta de l’Associació a l’entrega de Premis Sant Jordi i per finalitzar la sortida cultural al Museu del Cinema de Girona, dinar i passeig per la ciutat.

2.- Estat de comptes

El tresorer, Josep Vilella, explica els gràfics amb els resultats de les activitats. La loteria va deixar uns guanys de 1260€, el sopar uns de 268.90€ i la sortida a Girona de 80€; l’ única activitat deficitària va ser el paintball per la compra d’una caixa extra de boles i del Ipod pel sorteig. S’expliquen altres despeses com un disc dur per tenir la memòria de l’Associació de 99.90€ i dos dinars per organitzar una Exposició del Lluis Benajam (154.22€ ) i del Sr.Queraltó (65.25€).

Resumint l’Associació disposa de 3.023,89€ de benefici abans d’impostos. Estem exempts de fer Impost de Societat però hem de fer declaració d’Iva perquè s’han generat dues factures per cobrar el patrocinis. Per això s’ha demanat l’assessorament al Sr. Valero mitjançant el Sr. Garcia.

3.- Loteria 2008

La vicepresidenta, Consol Berbel explica que l’any passat es van ingressar 1260€ de benefici amb la venda de loteria i que aquest any hi ha més dècims reservats perquè s’ha fet amb més temps. Abans del dia 12 de desembre tothom ha de liquidar la loteria entregant-li els diners i les participacions no venudes per poder retirar els dècims i dipositar-los a La Caixa.

4.- Activitats 2009

El sr. De Cózar explica que la primera activitat serà el sopar d’entrega de premis similar a l’acte fet l’any passat però diversificant més les àrees premiades. En principi seria al cinema Alexandra amb la mateixa empresa de catering però millorant el tema de les begudes. Serà a finals de febrer però resta confirmar els detalls per part de la Junta.

També és parla del Festival Internacional del Sahara, com a turistes o fent tallers audiovisuals per formar a les persones del poble saharaui . Es passarà la informació a tots els socis perquè s’apuntin. L’Associació pensa en fer un taller per part del Sr.Vilella i el Sr. Aumedes de projecció de cinema i el Sr.de Cózar i la Sra. Berbel farien la filmació de tot el taller per poder fer a posteriori alguna exposició. S’ha contactat amb el festival i hi ha molt bona predisposició per la seva banda. Tenen dues sales, una oberta per les projeccions de nit i una altra tancada. El preu és de 600€ ho inclou tot excepte el viatge de Barcelona a Madrid i les dates són del 4 al 10 de maig ó bé del 7 al 10 de maig.

La idea es tornar a fer una activitat lúdica a final de maig o juny tipus viatge en globus, paracaigudes, rafting, etc. O potser un cap de setmana d’ sky a Andorra.

S’informa que el 26 d’abril el Sr.Benajam fa una exposició de pòsters a Figueres per recollir diners per la restauració d’unes vitrines del Casino Menestral i des de l’Associació es mirarà la manera de col.laborar, el Sr. Herbera proposa fer una sortida el mateix dia per visitar el Museu Dalí o el museu de la joguina i un dinar.

També es pensa fer una sortida cultural cap a la tardor, visitant algun museu, etc.

5.- Precs i preguntes

El Sr.Herbera pregunta quants socis hi ha a l’Associació i la Sra.Berbel diu que 88.
Es comenta la possibilitat de cobrar quotes però es desestima de moment.

El Sr.Aumedes proposa que quan algú faci un rodatge que els membres de l’Associació puguin assisitir-hi, com una activitat diferent.

El Sr.Sahún comenta que també es pot oferir als socis fer de figurants i el Sr.Vilella proposa que si algú pot informar-se del rodatge de Rec 2 que comença ara a Barcelona.

Sense més temes a tractar el president, Sr.Garcia, dóna per finalitzada l’Assemblea General Ordinària a les 21.30h