Les Nostres Activitats en Video

Entrega Premis "Dedicacio al Cinema" 2013Entrega Premis "Dedicacio al Cinema" 2012Entrega Premis "Dedicacio al Cinema" 2011 
Entrega Premis "Dedicacio al Cinema" 2010
Segona Entrega de Premis "Dedicació al Cinema" 2009
Sortida Paintball

Primera Entrega de Premis "Dedicació al Cinema" 2008