dimecres, 25 d’abril de 2012

El rebost dels cinemes - El figuerenc Lluís Benejam mostra el seu arxiu-col•lecció

Article publicat al dominical del Diari de Girona del diumenge 15 d'abril per Xavier Romero.


Un dels més grans aficionats al cinema de les comarques gironines i alhora col.leccionista de tota mena de material al.lusiu al setè art, amb una llarga trajectòria, és el figuerenc Lluís Benejam, qui portat pel seu afany de superació i pel desig de continuar oferintse a les persones interessades, ha dissenyat un web (www.lluisbenejam.com) impressionant, tant per la seva presentació, ben cinematográfica per cert, com pel contingut.
L’arxiu-col.lecció de Benejam està a disposició de tots aquells aficionats i entitats que necessitin de la informació i imatges, i així ens comenta ell mateix el motiu de la seva creació: «A principi del 1990 varen començar a funcionar els multicines, alhora que molts cinemes antics anaven tancant per la impossibilitat de poder competir amb aquests nouvinguts.
Dins de les sales de cada cinema hi havia un món que desconeixia:
El rebost dels cinemes. Eren habitacions plenes de cartells, guies, cartelleres, i amb
el tancament de les sales tot aquest material desapareixia entre les runes. En veure la fi que li esperava a aquest material, em vaig proposar començar a fer un arxiu de cinema per poder salvaguardar-lo. Vaig visitar molts empresaris de cinema per explicar-los la meva idea de crear un arxiu i els estic agraït, ja que molts d’ells em van cedir el material que tenien guardat. Actualment a la col.lecció s’hi post trobar informació impresa de més de 28.000 pel.lícules des del 1900 fins als nostres dies, la qual està a disposició de persones, entitats i institucions interessades a realitzar treballs sobre cinema».
Així, l’expert Benejam ofereix desinteressadament tants coneixements i objectes relacionats amb la seva afició, perquè tothom s’en pugui aprofitar, mentre que en pla didàctic explica amb detall les característiques de tots els vessants: cartell (gran full manuscrit o imprès que hom fixa en llocs públics per anunciar alguna cosa), fotocrom (full en què surt l’escena d’una pel.lícula i que es posaven al vestíbul del cinema), pressbook o guia publicitària (material de paper utilitzat per les distribuïdores per facilitar
informació de les cintes), programa de mà (fins a mitjan anys 70 era habitual repartir-lo a la sortida dels cinemes per anunciar la següent programació, i també es lliurava domiciliàriament), diapositives publicitàries (sobre un negatiu en cel.luloide o vidre es dibuixaven els anuncis que desprès es passaven per pantalla),....
Un altre apartat que aquest col.leccionista ha cuidat amb molt d’interès és el de la història de les sales de la seva ciutat. Així, informa sobre els cinemes Juncaria, Las Vegas, Savoy, Parc, Edison, Teatre-Cine Jardí, amb les dates d’inauguració i tancament i altres dades curioses.